NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR , BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD  

Film/videoprosjekt * Medieproduksjon * Utredning  * Medieundervisning

Eivin Kantun  20©06  SØKESIDEN

BAKGRUNN OG NYHETER

FORPROSJEKT

 

 

 

 

PÅGÅENDE PRODUKSJONER 2004-2007

TRAILERE                                              

PROSJEKTBESKRIVELSER

ORGANISASJONSINFO: (aktiv link)

Org navn Nytt spor Kantun Nr 990 648 859  Oppdatert 24.02.2007  VERKTØY/AVSPILLER/LAST NED

Andre/ Tidl prosjekt   Lafteprosjekt  Filmteori  Epost priv  Tel 75518668 /   Mob/sms 4821 6250    NTNU  MEDIEPROD.EK©2007