NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  INFRASTRUKTUR , BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD  

ALTERNATIV BÆREKRAFTIG ENERGI Eivin Kantun  20©06  SØKESIDEN

SMÅKRAFT

SMÅKRAFTMESSA 2007 Foreninga for norske småkraftverk BA (Småkraftforeninga)  20. – 21. mars på RICA Hell, Værnes ein fagkonferanse med aktuelle tekniske, økonomiske og næringspolitiske foredrag. I tillegg arrangerer landets største småkraftmesse der 40 - 50 aktørar innan småskala vasskraft har utstilling. Leder i Energi og Miljø komiteen på Stortinget Gunnar Kvassheim vil gjere greie for framtidige rammevilkår for norsk småkraftprodukjon.
 

VINDKRAFT

VINDKRAFTPROSJEKT I NORDLAND

TIDEVANNS/ STRØMKRAFT

ALTERNATIVE ENERGIKILDER

MILJØVENNLIG TEKNOLOGI OG INFRASTRUKTUR

ALTERNATIV BÆREKRAFTIG ENERGI

NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  INFRASTRUKTUR, BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD