NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR , BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD  

Eivin Kantun  20©06  SØKESIDEN

HØYFARTSTOG (LYNTOG) I SØRNORGE. DAGSREVYEN (SE NETT-TV)

Høyrepolitiker  Øyvind Halleraker (Stortinget repr. Hordaland, medl Transport- og kommunikasjonskomiteen  2005-2009 )

OM HØYHASTIGHET I SØR-NORGE - I STEDET FOR 50 MILLIARDER TIL NYE FLYPLASSER. LYNTOG KOMMER ¾ AV NORGES BEFOLKNING TIL GODE.

NRK DAGSREVYEN ANDERS MAGNUS 27.12.06. COMPUTERANIMASJON

 

URL/ LINK: http://www1.nrk.no/nyhetsspiller velg Dagsrevyen i bunnen av skjermen og riktig dag

 

BAKGRUNN

 

Trinn 1 i utredningen om høyfartstog (HighSpeedRail - HSR) blei presentert av VW (Verkehrsvissenschaft-utredningskonsortium) i seminar i Oslo 22.11.06. (representert av

Harry Dobeschinsky VW, Peter Sautter IGV, og Frank Schaefer IYP)

 

Innslaget i NRK-Dagsrevyen gir en journalistisk forenkling av problemstillingen i utredningen til det tyske utredningskonsortiets metode med å utrede de mest sannsynlige (balanse kost/nytte) prosjektene først (Oslo-Gøteborg) og Oslo –Trondheim.

 

NSB utredet tidligere høyhastighet mot Sverige (Kornsjø) i 1992, et skritt i retning av sammenbinding av et europeisk høyhastighetsjernbanenett. En videreføring til Trondheim kan også sees som et skritt mot en bærekraftig transport og samferdselsløsning på Europas samferdselsbehov, og samtidig et skritt i retning av sammenknytning av hele landet.

 

Det berøres ikke i reportasjen at utredningssummen på 1.5 millioner - senere 2,2 millioner fra jernbaneverket, tvang fram noen metodevalg fra WV;

Med et så begrenset utredningsbeløp  måtte de velge hvilke av de sannsynlige strekningene som skulle utredes først.

Arbeidshypotensen var at disse to strekningene (hhv Oslo - Trondheim og Oslo - Kornsjø/ mot Gøteborg og Europa), hadde større positivt potensial, i en kombinasjon mellom utbyggingskostnader og trafikkgrunnlag. Om tiltakene ville kunne opparbeide goodwill i EU er ikke usannsynlig, med et raskt sideblikk til Sverige, og kommende mål for reduksjon i klimagassutslipp på 20 % i EU.

 

Oslo - Bergen, i variantene høyhastighetsringen eller Haukeligbanen (som forrige reportasje fra Anders Magnus viste ,)- se meny,  kommer som neste trinn i utredningen til VW.

 

Jernbanemagasinet nr 10 – 2006 gir bakgrunnsstoff og oppfølging:

Trønderpolitikerne jubler, men makter ikke å se at det også ligger en landsdel nord for Trondheim, som også ville nyte godt av en høyhastighetsforbindelse Oslo - Trondheim på 2 t 30 min, og evt. i transitt direkte videre til Værnes, for videre reise til Nord-Norge.

Trønderpolitikerne er mest opptatt av O.L. 2018 i Trondheim.  http://www.jernbaneverket.no/incoming/Bedriftsavis/

Med eksisterende plan for  Trønderbanen til Steinkjer på en time ville konsortiets forslag fortone seg som mer av et forslag for "hele landet" og hele Nord-Europa enn for et enkelt distrikt.

 

Èn Nord-Norsk samferdselspolitiker møtte opp på seminaret, mens Trøndelag etter deltakerlista også var  dårlig representert.

For Nord-Norske politikere må dette være en vekker om at de kanskje har duppet litt av i timen (i snart 15 år) fra 1992-94, da debatten om høyhastighet i Nord-Norge stilnet.

 

Banen ville ha hatt en høyhastighet etter den tidens mål på 200 km/t, en reisetid Bodø-Tromsø på 3t 20 minutter, etter en samlet investering på 17,6 milliarder 92-kroner inkludert sidespor til Harstad.

Reisetid natt-tog Oslo - Bodø med 200 km/t ville da være 8t og 10 min (92-tider) og Oslo Trondheim 3t 45 minutter (92-tider), noe som nå har krøpet ned til to og en halv time.

 

Også Nordlandsbanen fikk samtidig et utredningsforslag Trondheim - Fauske i 200 km/t på 13 mrd 92-kroner, elektrifisering inkludert, mens en ikke-elektrifisert oppgradert høyhastighetsbane Trondheim - Fauske lå på 11 mrd (92-kr).

 

www.nyttspor.no 29.12.06. E©Kantun  Epost   Avspiller videoinnslag: Windows Media Player

 

NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR , BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD