NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  INFRASTRUKTUR , BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD  

ALTERNATIV BÆREKRAFTIG ENERGI  Eivin Kantun  20©06  SØKESIDEN

SMÅKRAFTMESSA 2007

Foreninga for norske småkraftverk BA (Småkraftforeninga) arrangerer årsmøte den 20. – 21. mars på RICA Hell, Værnes. Samtidig med årsmøtet vert det arrangert ein fagkonferanse med aktuelle tekniske, økonomiske og næringspolitiske foredrag. I tillegg arrangerer landets største småkraftmesse der 40 - 50 aktørar innan småskala vasskraft har utstilling.
Vi får også besøk av leder i Energi og Miljø komiteen på Stortinget Gunnar Kvassheim som vil gjere greie for framtidige rammevilkår for norsk småkraftprodukjon.

Program for fagkonferansen ser slik ut:

Tirsdag 20. mars
09.00 – 11.00 Registrering.
Kaffe og wienerbrød blir servert.
11.00 – 11.15 Åpning av årsmøtet ved styreformann Isak A. Liland.
11.15 – 11.30 Presentasjon av Trøndelag .
11.30 – 12.00 Framtidige rammevilkår for norsk småkraftproduksjon ved ledar i Energi og Miljøkomiteen Gunnar Kvassheim
12.00 – 12.30 Omsettning av Grønne verdiane i ein internasjonal marknad
12.30 – 13.00 Innmatingordninga Feed – inn og Enova ved Eli Arnstad
13.00 – 15.00 Lunch og besøk hos utstillarar.
15.00 – 17.00 Små kraftverk i framtid i Norsk energipolitikk og effektiv bruk as høgspentnettet, kostnadfordeling og finansiering
Isak Liland , Småkraftforeninga.
Gunnar Kvassheim, leder i Stortingets Energi og miljøkomite.
Ola Borten Moe, medlem i Stortingets Energi og miljøkomite.
Representant for nettselskap med sprengt høgspent nett.
Paneldebatt om små kraftverk og framtidige rammevilkår. Debattleder: Daglig leder i Småkraftforeninga Bjørn Laurizen
16.30 – 17.00 Pause med kaffe og besøk hos utstillarar
17.00 – 18.00 FoU-prosjekt og nyheiter fra NVE.
18.00 – 18.30 Pause med kaffe og besøk hos utstillarar.
18.30 – 19.30 Årsmøte og valg for medlemmar av Småkraftforeninga BA.
20.00 à Middag

Onsdag 21. mars
08.30 - 09.15 Prosjektering av små kraftverk
09.15 – 09.45 Kostnader ved driftsavbrudd
09.45 – 10.45 Pause med kaffe og besøk hos utstillarar.
10.45 – 11.00 Hvordan unngå uforutsett driftstans
11.00 – 11.30 Det nordiske kraftmarkedet, handel i markedet og tolking av informasjon fra Nord Pools nettsider ved Lars Galtung
11.30 – 12.00 Pause med besøk hos utstillarar.
12.00 – 12.15 Bygging av kraftverk i værna vassdrag
12.15 – 12.45 Presentasjon av lokalt kraftverk som har vore i drift ei tid
12.45 – 13.00 Oppsummering og avslutning ved styreformann Isak A. Liland.
13.00 – 14.00 Lunch

Busstur til lokale kraftverk og Vannkraftlabrtoriet på NTNU
Etter lunch 21. mars blir det busstur til kraftverk i nærområdet og deretter besøk på vannkraftlabratoriet på NTNU i Trondheim, turen tek omlag 3 timar.

KILDE: 31.01.07:

http://kraftverk.net/index.php

Utdrag fra sida:

http://kraftverk.net/visskjer.php?id=25

ALTERNATIV BÆREKRAFTIG ENERGI Eivin Kantun  20©06  SØKESIDEN

NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  INFRASTRUKTUR , BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD