NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR , BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD  

Eivin Kantun  20©06  SØKESIDEN
Sendt: 30. januar 2007 13:30
Emne: Starkt resultat för SJ - styrelsen föreslår utdelning

Starkt resultat för SJ - styrelsen föreslår utdelning

Pressmeddelande 2007-01-30

SJ gör 2006 ett operativt resultat på 605 (484) miljoner kronor. Offensiva prissatsningar, tågets miljöfördelar och en rad nya produkterbjudanden har lett till en rekordstor resandeökning med nio procent. Det bästa resultatet sedan bolaget bildades öppnar för utdelning till ägarna, staten.

Allt fler väljer tåget framför flyg, buss eller bil. SJ har haft en rekordartad resandeökning i såväl 1 klass som 2 klass. Under 2006 sålde SJ två miljoner fler resor än föregående år. Särskilt tydlig är utvecklingen på långväga sträckor som Stockholm-Sundsvall och Stockholm–Göteborg.

Det ökade resandet har bidragit till rekordresultat 605 (484) miljoner kronor efter finansiella poster exklusive poster av ej återkommande karaktär (se bokslutskommunikén). Det högsta i SJ ABs historia. SJ föreslår nu utdelning till ägaren med 37,50 kronor per aktie, vilket innebär sammanlagt 150 miljoner kronor.

Under 2006 introducerade SJ en rad produkter och tjänster på den svenska resemarknaden, däribland Internet ombord, förbättrad mobiltäckning, bio på tåg, tyst avdelning och möjligheten att boka hotellövernattning och tågbiljett samtidigt. Genom ett avtal med Reitan-koncernen har möjligheten för SJ-resenärer att hämta ut biljetter utökats till ytterligare 363 Pressbyråer och 7Eleven-butiker. Under året har ett av de större fokusområdena varit trafikinformation till kund, där bland annat en helt ny trafikinformationschefstjänst inrättats för att säkerställa att informationen till kund förbättras – framför allt vid störningar.

– Vi har idag ett mycket bredare och bättre utbud av produkter och tjänster för att möta kraven från dagens resenärer, säger Jan Forsberg, VD för SJ. Under 2007 kommer vi att fortsätta utveckla nya erbjudanden och förbättra den befintliga servicen till våra resenärer.

Arbetet med att omvandla ett konkurshotat bolag till ett framgångsrikt och vinstgivande företag har varit tuff för personalen. En stor satsning på minskad sjukfrånvaro i samarbete med Försäkringskassan har minskat sjukfrånvaron från 8,8 till 7,7 procent. Parallellt har även en satsning på förebyggande hälso- och friskvård pågått. Inför det väntade resultatet fattade styrelsen beslut om en gratifikation till SJs anställda på 10 000 kronor per person, som betalades ut med decemberlönen.

– Med ett starkt resultat och ett ständigt förbättrat kunderbjudande är vi på god väg mot vår vision, att Alla vill ta tåget, säger Jan Forsberg.

För mer information kontakta SJs Presstjänst 08-762 44 55

Varje dag reser närmare 100 000 resenärer med SJs tåg till runt 350 destinationer, från Malmö i söder till Storlien i norr. 2005 omsatte SJ AB 5,7 miljarder kronor. 3 300 SJare arbetar för att tågresan ska vara enkel, bekväm och trygg. SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval – de uppfyller världens tuffaste miljökrav.Följande filer finns att ladda ned:


Bokslutskommuniké SJ AB 2006

Eivin Kantun  20©06  SØKESIDEN

NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR , BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD