NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  INFRASTRUKTUR , BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD  

ALTERNATIV BÆREKRAFTIG ENERGI Eivin Kantun  20©06  SØKESIDEN

TIDEVANNS/ STRØMKRAFT

ALTERNATIVE ENERGIKILDER

MILJØVENNLIG TEKNOLOGI OG INFRASTRUKTUR

ALTERNATIV BÆREKRAFTIG ENERGI Eivin Kantun  20©06  SØKESIDEN

NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  INFRASTRUKTUR, BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD