QT video Utkopiering og avspillingstester   Omv. kronologisk Nyeste Ýverst.

NNBTogHellemo5.mov 191 kB Prewiew liten modell

NNBTogHellemo5WP.mov Prewiew modell med Wiewport Composit bakgr

DWF-modeller Eksport fra 3D S Max8

Flytebromodeller

Flytebro med animasjon

 

 

 

 

 

 

Hovedmeny  Org.Info  E-post Gammel prosjektmeny Publisert 17.01.2007 09:06:26 E. Kantun