NYTT SPOR (UNDER OPPBYGGING)  SAMFERDSEL , BÆREKRAFT, FRAMTID, MILJØ I NORD  

Film/videoprosjekt * Medieproduksjon * Utredning

Eivin Kantun  20©06

AKTUALITETER OG NYHETER

siste: SAMFERDSEL

NRK med høyhastighetsreportasje 27.12.06

FORPROSJEKT

Tankanlegg i Bodø og planlegging av havneterminaler

Gassferger i Vestfjorden

Kompakte gassdrevne fartøyer for kysttrafikk (hurtigbåter)

Godstrafikk på Nordlandsbanen

RV 17- Med Mistfjordbru og ferge Tårnvik- Helnessund til Steigen og Hamarøy

Femkantsamband RV17 Tårnvik - Helnessund - Skutvik - Skrova - Svolvær

Flytebrokonstruksjoner for lange fjordstrekk

Sykkelveier og mosjonsløyper i Salten * nærområder  * turistveger

Alternativ energi, bærekraftig energiutvikling. Småkraft, vindkraft, strømkraft

PERSONTRAFIKK Nordlandsbanen Salten området

Saltenpendelen under byen til jernbanestasjonen - flyplassen - City Nord - Stille dal

Industrispor til Langstrand og Burøy

Nye stoppesteder på Nordlandsbanen

BUSSRUTER OG ANNEN KOLLEKTIVTRAFIKK  

Kollektivfelt og koordinering buss / jernbane /sykkel

STAMNETT OG NASJONALE PROSJEKT MED BETYDNING FOR SALTEN, NORDLAND OG LANDSDELEN

Høyhastighetsbane Oslo Trondheim og videre forbindelse nordover

Gjevingåsen, Forbordfjellet og Trønderbanen til Namsos som effektivisering av Nordlandsbanen.

ORGANISASJONSINFO: (aktiv link)

Org navn Nytt spor Kantun Nr 990 648 859  Oppdatert 31.01.2007  VERKTØY/AVSPILLER/LAST NED

Andre/ Tidl prosjekt   Lafteprosjekt  Filmteori  Epost priv  Tel 75518668 /   Mob/sms 4821 6250    NTNU  MEDIEPROD.